Specifikacija

Proces sublimacijske štampe obezbeđuje pun kolor, kvalitetan, živopisan, dugotrajan i otporan otisak. Sam proces podrazumeva prelazak farbe iz čvrstog u gasovito stanje. Snažnim pritiskom i visokom temperaturom farba ulazi duboko u materijal i na taj način stvara intenzivan i trajan otisak. Može se postići prelaz nijansi. Dobijaju se izuzetno jake i trajne boje. Nema debljinu jer farba ulazi duboko u sastav materijala. Priprema za štampu:

specifikacija trakice